Anselmo Technologies

O společnosti
Stavební dozor
Činnosti a produkty
Kvalifikace a certifikáty
Životní prostředí
Kontakt

Životní prostředí  

dbáme na ochranu životního prostředí   

ANSELMO Technologies s.r.o. si uvědomuje význam ochrany životního prostředí, jeho zachování pro budoucí generace a svoji zodpovědnost za činnost v rámci zásad trvale udržitelného rozvoje.

V souvislosti se zahájením procesů k přijetí environmentálních standardů podle normy ISO 14001:2004 se proto zavazujeme k využívání ekologicky šetrných technologií a postupů minimalizujících negativní dopady na životní prostředí.

Budeme uplatňovat enviromentální systém řízení ve všech činnostech společnosti (ve vývoji, výrobě, skladování, přepravě, prodeji, službách apod.).

Všechny aktivity společnosti budou vykonávány s ohledem na životní prostředí a jeho udržitelný rozvoj a jsou trvale přezkoumávány z hlediska dopadu na životní prostředí s cílem jejich minimalizace.

Trvale usilovat o naplnění zákonných a dalších, rozšířených požadavků uplatňovaných v rámci ochrany životního prostředí.

Zajistíme posilování vědomí odpovědnosti zaměstnanců na stav životního prostředí a vytvářet předpoklady pro šetrné chování k životnímu prostředí a prosazování tohoto postoje i u dodavatelů.

Přijímáme opatření s cílem předcházet znečištění všech složek životního prostředí, stanovovat kvantifikované environmentální cíle, měřit a průběžně zvyšovat účinnost ochrany životního prostředí.

designed by © 2011 INNCA  ochrana soukromí     kontaktujte nás